on-line1190.0023-08-2023 - 24-08-202322-08-2023 81

Odbiorcy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do audytorów i kontrolerów oraz osób zaangażowanych w proces inwestycji i remontów w organizacji.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom  niezbędnej wiedzy, zapewniającej pozyskanie praktycznych umiejętności w przygotowaniu i przeprowadzaniu audytów inwestycji, remontów, modernizacji o różnorodnej specyfice, a w tym dokonania oceny prawidłowości zarządzania tymi zakresami. Przekazanie wiedzy nastąpi w sposób przystępny i kompletny z uwzględnieniem metody warsztatowej w zakresie przeglądu planowania, przygotowania i przeprowadzania procesów inwestycji, remontu, modernizacji. W ramach szkolenia przedstawione zostaną: metodologia prowadzenia audytu, metodologie standardów zarządzania takimi przedsięwzięciami.

 

Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania uzyskają wzory testów przeglądowych,  zgodności, listy kontrolne i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przedmiotowego audytu.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące  inwestycji, remontów, modernizacji (różnice, interpretacje i ich znaczenie).
 2. Etapy przedsięwzięcia – proces inwestycyjny „krok po kroku” od wyboru zakresu do jego realizacji i rozliczenia.
 3. Rola, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesu inwestycji budowlanej na wszystkich etapach przedsięwzięcia.
 4. Przegląd wstępny obszaru i opracowanie programu audytu dla przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja budowlana.
 5. Ustalanie celu i uzasadnienia biznesowego, kryteriów oceny dla przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 6. Opracowanie adekwatnych testów audytowych, w tym zgodności, list kontrolnych, innych niezbędnych dokumentów.
 7. Monitorowanie procesu – omówienie różnych metod.
 8. Badanie prawidłowości finansowania przedsięwzięcia.
 9. Badanie ewidencji i dokumentowania realizowanej inwestycji.
 10. Studium przypadku. 

Prowadzący

Ekspert PIKW

Udział umożliwia zdobycie

 • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

      Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

..........  Zapraszamy do udziału  ..........