on-line1185.0004-11-2021 - 05-11-202103-11-2021 46
Audyt i analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych według nowych przepisów (RODO).

Uczestnicy

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza firm, informatycy, szefowie działów kadr, księgowości,  osoby pełniące funkcję inspektora ochrony danych (IOD).

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników  sposobem przeprowadzenia audytu lub kontroli w obszarze ochrony danych osobowych, a także z technikami prowadzenia stałej i wymaganej przez nowe przepisy prawa  analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych.

Warsztat prowadzony jest w taki sposób, aby osoby bez wykształcenia informatycznego potrafiły przeprowadzić audyt lub kontrolę, czy przeanalizować ryzyko, także w obszarze informatycznym.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie do ochrony danych i technologii informacyjnej wykorzystywanej do ich przetwarzania. Wprowadzenie do zmian wynikających z RODO.

2. Analiza najbardziej popularnych zagrożeń i ryzyk skutkujących wyciekiem lub skompromitowaniem danych osobowych.

3. Omówienie podstawowych działań jakie muszą być podjęte przez Administratora danych

 • Konstrukcja zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Privacy by design i privacy by default - nowy obowiązek w zakresie ochrony danych w fazie projektowania, jak również w fazie przetwarzania;
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach;
 • Prawo do bycia zapomnianym;
 • Nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych przewidziane przez rozporządzenie unijne;
 • Proces rekrutacji i zatrudnienia,
 • Obowiązek informacyjny – nowe podejście,
 • Klauzule w umowach utrzymaniowych;
 • Ochrona danych w relacjach z dostawcami usług,
 • Spełnienia wymogów RODO dot. dokumentacji;
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja.

4. Ocena wpływu utraty poufności, integralności, dostępności na procesy przetwarzania danych osobowych.

 • Analiza środowiska IT i najlepszych praktyk wynikających z ISO27002.
 • Implementacja wymogów RODO w tworzonych systemach informatycznych;
 • Implementacja wymogów RODO w procesach utrzymania systemów, baz danych, aplikacji, sieci.


5. Najlepsze praktyki i wskazówki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych na podstawie międzynarodowej normy ISO/IEC 27001.

6. Najczęstsze problemy oraz słabości zidentyfikowane w trakcie przeprowadzanych audytów.

Osoby prowadzące

Ekspert PIKW

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

      Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

 • 12 punktów CPE (NASBA)

nasba_cperegistry_logo_color_transparent       

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................