webinar-pikw-jak-sie-przygotowac-do-wdrozycenia-dyrektywy-o-sygnalistach

 

Zapraszamy do udziału w webinarium pt. "Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów - czy i jak się przygotować?".

📅 3 marca godzina 11:00

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - z uwagi na charakter regulowanego obszaru - może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO. Mimo to zdecydowana większość podmiotów publicznych i prywatnych ma znikomą wiedzę w tym zakresie na niecały rok przed wejściem w życie ww. wymogów. 

 

Niniejszy webinar ma na celu wskazanie korzyści i ryzyk związanych z wdrażaniem systemów dla sygnalistów oraz uwrażliwienie na wieloaspektowość tego zagadnienia. Sposób wdrożenia i zarządzania systemem dla sygnalistów będzie decydował o jego skuteczności, a tym samym o bezpieczeństwie nie tylko sygnalistów, ale także całej organizacji.

Zarejestruj się: https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/dyrektywa-ue-w-sprawie-ochrony-sygnalistow-czy-i-jak-sie-przygotowac-/register?_ga=2.69831573.486741222.1614073730-465731704.1590582211