on-line720.0019-06-2024 - 19-06-202418-06-2024 6
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak zaprojektować i przeprowadzić działania, które zapewnią ciągłość realizacji najważniejszych procesów zachodzących w Państwa jednostce i tym samym pozwolą wypełnić zapisy standardu kontroli zarządczej dotyczącego ciągłości działalności.

Uczestnicy

Pracownicy rządowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (m. in. szkół, przedszkoli, ministerstw, urzędów centralnych, placówek służby zdrowia, jednostek  kultury), którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania i wykonania działań mających na celu zapewnienie ciągłości działalności swojej jednostki.

Zaproponowana podczas szkolenia metodyka prowadzenia działań mających na celu zapewnienie ciągłości działalności jest zgodna z metodyką określoną w polskiej normie PN-EN ISO 22301 Bezpieczeństwo i odporność. Systemy zarządzania ciągłością działania. Wymagania.

 

Cel szkolenia

 • Zaprezentowanie szczegółowej metodyki działań prowadzących do zapewniania ciągłości działalności jednostki.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności umożliwiających zaprojektowanie i przeprowadzenie działań mających zapewnić ciągłość działalności jednostki sektora finansów publicznych.

Forma prowadzenia zajęć

Aktywizujący wykład, warsztaty.

Program szkolenia

 1. Norma PN-EN ISO 22301 Bezpieczeństwo i odporność. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania, jako zbiór wskazówek do zaprojektowania działań mających zapewnić ciągłość działalności jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Podejście procesowe w zarządzaniu ciągłością działalności – wybór procesów, których ciągłość działania powinna być zapewniona.
 3. Analiza procesów pod kątem krytycznych zasobów niezbędnych do ich realizacji.
 4. Analiza krytycznych zasobów procesu w zakresie możliwych zakłóceń ich dostępności.
 5. Analiza ryzyka dla procesów, których ciągłość działania powinna być zapewniona.
 6. Określenie kolejności zajmowania się procesami, których ciągłość realizacji ma być zapewniona.
 7. Opracowanie planów ciągłości działania procesów wraz z planami postepowania wobec krytycznych zasobów procesu.
 8. Planowanie działań profilaktycznych dla zasobów krytycznych.
 9. Testowanie skuteczności planów ciągłości działania i planów postepowania wobec zasobów krytycznych.
 10. Podsumowanie zajęć.

Prowadzący

Ekspert PIKW - naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Manager ciągłości działania wg. Normy ISO 22301:2019 (certyfikat CIS-Certification & Information Security Services). Audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Od 12 lat zajmuje się działalnością szkoleniową - specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzaniem ryzykiem i szansami, zapewnieniem ciągłości działania, audytem wewnętrznym oraz budżetowaniem w układzie zadaniowym.

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............