Na mocy podpisanej umowy Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej i E-nform będą realizowały wspólne projekty w obszarze wdrażania systemu przeciwdziałania korupcji oraz systemu kontroli biznesowej w podmiotach sektora prywatnego i publicznego.


E-nform Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze usług IT oraz usług doradczych i wdrożeniowych. E-nform specjalizuje się m.in. we wdrażaniu systemu przeciwdziałania korupcji opartego na  własnej, nowatorskiej aplikacji o nazwie e-nform, służącej do anonimowego i bezpiecznego dialogu z sygnalistami (ang. whistleblowers) oraz bezpiecznego zgłaszania innych informacji wspierających zarządzanie organizacją.

E-nform tworzą specjaliści posiadający bogate doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, bezpieczeństwa informacji, kontroli wewnętrznej, audytu, analizy danych, a także z eksperci z obszaru projektowania i budowy dedykowanych systemów informatycznych. Połączenie to gwarantuje, że dostarczane rozwiązania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania informacji.