logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Gdańsk WSB

SYSTEMY AUDYTORSKIE I PRAKTYKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

 

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń (II piętro pok. 2)
Gdańsk, ul. Heweliusza 11
od poniedziałku do piątku w godz.: 9 - 17
Telefon/fax: (58) 321 72 11, (58) 321 71 15, GG: 425897

 


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 200 godzin modułów obowiązkowych.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (I lub II stopnia).
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) podanie do Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) kwestionariusz osobowy, 4) jedno zdjęcie legitymacyjne, 5) dowod wniesienia opłaty wpisowej.