Jesteśmy już ponad 22 lata na rynku


Historia PIKW sięga początku lat 90. i związana jest z napływem zachodniego know how, doradców, projektów i środków przeznaczonych na ich realizację w ramach przedakcesyjnej pomocy Unii Europejskiej.

W 1994 r. Tadeusz Barłowski, Tadeusz Kościński, Maria Rzepnikowska i Richard Szymanski założyli Providium Banking SA – spółkę prowadzącą działania edukacyjne, publicystyczne, doradcze oraz wdrożeniowe w zakresie rachunkowości, finansów i informatyki, głównie dla sektora bankowego.

W 1995 r. do celów organizacji dołączono przygotowywanie i stałe doskonalenie kadr do profesjonalnego wykonywania audytu wewnętrznego.

W styczniu 1999 roku Spółka przeprofilowała swoją działalność i stała się pierwszą w Polsce specjalistyczną organizacją do spraw audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej, governance, procesów zarządzania ryzykiem oraz kształcenia audytorów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich jednostkach gospodarki i administracji państwowej. Wzorem zachodnich organizacji tego typu przyjęła nazwę: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod którą działa do dzisiaj. (więcej)