W dniu 23 listopada odbyło się II Dolnośląskie Forum Audytu w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.


Tematem przewodnim seminarium była "Organizacja zarządzania ryzykiem działalności" w cyklu spotkań Ryzyko.

Poza poruszeniem jakże ważnego aspektu jakim jest Rola szkoły wyższej w przeciwdziałaniu oszustwom, nadużyciom i korupcji, podczas spotkania przedstawiony był wykład dotyczący reakcji na ryzyko w kontroli biznesowej oraz studium przypadku z zarządzania ryzykiem.

Współorganizatorami Forum byli

1) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
3) Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji,
4) Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej,
5) Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych