logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Kielce WSH

Kontrola i audyt w gospodarce i administracji publicznej

 


Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce
pok. 107 budynek B (parter)
tel. (0-41) 362-35-07, 362-48-29,
e-mail: szim@wsh-kielce.edu.pl


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 246 godzin zajęć.
  • Studia odbywają się w trybie zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie w soboty i niedziele). Około 16 godzin lekcyjnych w zjeździe.
  • Warunkiem ukończenia studiów jest: 1) uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wykładanych w studium; 2) napisanie i obrona pracy końcowej.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów: 1) wypełniony kwestionariusz osobowy, 2) odpis/potwierdzona kopiadyplomu ukończenia studiów, 3) dowód wpłaty wpisowego, 4) jedno zdjęcie (legitymacyjne).
  • Inauguracja 14.11.2009 r.

 

Liczba godzin