W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej mamy przyjemność zaprosić na Kongres Bezpieczeństwa Biznesu współorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Więcej informacji ->


1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w dniu 26.03.2018 r. do godz. 12.00, zakończenie w dniu 27.03.2018 r. ok. godz. 15.00.
2. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby:

  • 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
  • 1800 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.
Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

3. Preferencyjne zniżki:

  • członkowie KIG, SWBN i KSOIN - 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. - 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.

Zniżki nie sumują się.

4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.

5. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Kongresu - nie dotyczy sfery budżetowej.

6. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kongresu nie zwalnia od zapłaty.

 

Adres ośrodka:

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz