on-line595.0017-01-2024 - 17-01-202415-01-2024 39

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników różnego szczebla zatrudnionych w instytucjach państwowych, jak i podmiotach gospodarczych, którzy zarówno mogą być narażeni na tego rodzaju pokusy, jak i zajmują się zapobieganiem i ujawnianiem tego rodzaju sytuacji.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest identyfikacja korupcji, zapoznanie się z aspektami prawnymi odpowiedzialności oraz przedstawienie zagrożeń i skutków, jakie powoduje zarówno dla finansów, jak i wizerunku instytucji/firmy. Podczas szkolenia słuchacze otrzymają narzędzia do kształtowania postawy antykorupcyjnej i sposobu postępowania w przypadku znalezienia się w sytuacji pokusy, a także służące do ujawniania, wykrywania i identyfikacji tego rodzaju ryzyka. Ponadto odbiorca szkolenia zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu rodzaju, metod korupcji i sposobów wywierania wpływu na ludzi w tym technik manipulacji.

Na podstawie konkretnych przykładów i spraw, które zostały rozwiązane, a także nagłośnione w środkach masowego przekazu, zostaną zidentyfikowane ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiły zaistnienie tego rodzaju nadużyć.

 

Elementy szkolenia

 • Co to jest korupcja – identyfikacja, kontekst prawny
 • Omówienie mechanizmów i technik korupcji, studium przypadków
 • Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form ćwiczeń i identyfikacji ryzyk
 • Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (manipulacji), symulacje
 • Narzędzia prawne, metody ujawniania i zapobiegania korupcji
 • Opracowanie sposobów działania w przypadku pokusy korupcyjnej

 

Program szkolenia

 • Co to jest korupcja w kontekście prawnym, karnym i majątkowym
 • Obszary występowania korupcji, podłoże
 • Omówienie najnowszych i najczęstszych metod łapownictwa, na przykładzie spraw rozwiązanych. Omówienie oraz wskazanie przyczyn umożliwiających realizację pokusy korupcyjnej
 • Techniki wywierania wpływu na ludzi, w tym techniki manipulacji, symulacje
 • Analiza i studium przypadków
 • Jak dostrzegać sygnały, które mogą świadczyć o korupcji i je weryfikować
 • Zapobieganie i wykrywanie korupcji – algorytm podejmowanych czynności

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Udział przyznaje

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz_zgloszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Anastazja Litwinowa  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94

 

  Serdecznie zapraszamy do udziału