on-line1085.0024-08-2021 - 25-08-202123-08-2021 68

Uczestnicy

 • audytorzy wewnętrzni i pracownicy działów kontroli wewnętrznej;
 • Inspektorzy Ochrony Danych ( IOD), Zastępcy Inspektorów Ochrony Danych
 • Administratorzy Systemów Informatycznych
 • kadra zarządzająca lub inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa
 • informatycy, administratorzy lub inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemach IT
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji.

 

Cel  szkolenia

 • przygotowanie do wdrożenia wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • analiza wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • korelacja wymagań Rozporządzenia względem najlepszych norm i praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • charakterystyka najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacjiplanowanie strategiczne IT

Program szkolenia

 • zrozumienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 0, poz. 526)
 • znajomość podstawowych zagrożeń w obszarze IT
 • znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem normy ISO/IEC 27001
 • nabycie umiejętności realizacji audytu zgodności w zakresie określonym w normie ISO/IEC 27001
 • znajomość najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dla dostarczania usług odtwarzania systemów IT

Prowadzący

Piotr Błaszczeć - ekspert od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Audytor wiodący w jednostce certyfikacyjnej norm ISO 27001, 27017, 20000, 22301, 31000, EN 50600. Właściciel firmy LOCOS, gdzie w ramach outsourcingu, jako Chief Security Officer oraz Data Privacy Officer odpowiada za bezpieczeństwo, audyt i ochronę danych osobowych, w kilku podmiotach z sektora prywatnego i publicznego. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, pentester. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT.

 

Udział przyznaje

 • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy   na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

  ..................  Zapraszamy do udziału  ..........