on-line1190.0016-09-2024 - 17-09-202413-09-2024 93

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz pracowników działu audytu wewnętrznego a także  osób planujących  w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze publicznym jak i prywatnym.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy zespołowej w komórce kontroli wewnętrznej i prowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.  Zajęcia nakierowane są na metodologię oraz zajęcia praktyczne (drugi dzień zajęć). Udział w szkoleniu zapewni pogłębienie umiejętności w zakresie  do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez zajęcia praktyczne.

 

Program szkolenia

Tryb przeprowadzania kontroli

 •  upoważnienie a zakres badania
 •  etapy procesu kontrolnego
 •  zasady w postępowaniu kontrolnym
 •  analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego

Techniki kontrolne

 •  podejście kontrolne
 •  rodzaje technik i testów
 •  analiza i potwierdzanie danych źródłowych

Dokumentowanie czynności kontrolnych

 •  cechy informacji
 •  rodzaje dowodów
 •  sposoby  zabezpieczania dowodów
 •  prowadzenie akt kontroli

Sprawozdawczość

 •  rejestrowanie faktów - protokół kontroli
 •  przedstawianie wyników kontroli – wystąpienie pokontrolne
 •  tryb odwoławczy
 •  formułowanie ocen i zaleceń
 •  postępowanie w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw 

Warsztaty –prowadzenie kontroli w obszarze środków trwałych/ prowadzenie kontroli w systemie zakupów/kontrola procesu inwestycyjnego:

 •  Ustalenie celu kontroli
 •  Etapy kontroli 
 •  Narzędzia kontroli
 •  Obiekty kontroli
 •  Ustalenie dokumentów do sprawdzenia.
 •  Arkusz ustaleń

Prowadzący

Ekspert PIKW - Prawnik, manager, wieloletni audytor, uprawnienia: CIA, CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów. Absolwent MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

 • 12 punktów CPE

 

        

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

 

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału