on-line1190.0023-09-2024 - 24-09-202420-09-2024 100

Uczestnicy

Szkolenie kierowane do kierowników sektora jednostek finansów publicznych, głównych księgowych ,skarbników, kontrolerów, audytorów, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej.

 

Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego opracowania mierników oceny systemu kontroli zarządczej, jak również umiejętności samodzielnego wdrożenia w jednostce mierników oceny systemu kontroli zarządczej.

 

Program szkolenia

 • System kontroli zarządczej w Polsce 
 • Mierniki oceny danych wejściowych do systemu kontroli zarządczej
 • Mierniki oceny komponentu środowisko wewnętrzne
 • Mierniki oceny celów
 • Proces zarządzania ryzykiem strategicznym
 • Identyfikacja ryzyk
 • Kategoryzacja ryzyk
 • Pomiar ryzyk i określenie apetytu na ryzyko
 • Uszeregowanie zagrożeń i szans
 • Wybór sposobu reakcji na kluczowe ryzyka (obejmujące apetyt na ryzyko)
 • Opracowanie planu reagowania na kluczowe ryzyka
 • Monitorowanie kluczowych ryzyk
 • Mierniki oceny procesu zarządzania ryzykiem strategicznym
 • Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Identyfikacja ryzyk
 • Kategoryzacja ryzyk
 • Pomiar ryzyk i określenie apetytu na ryzyko
 • Uszeregowanie zagrożeń
 • Wybór sposobu reakcji na kluczowe ryzyka (obejmujące apetyt na ryzyko)
 • Opracowanie planu reagowania na kluczowe ryzyka
 • Monitorowanie kluczowych ryzyk
 • Mierniki oceny procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Mierniki oceny danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej
 • Mierniki oceny komponentu mechanizmy kontroli
 • Mierniki oceny komponentu informacja i komunikacja
 • Mierniki oceny komponentu monitoring

Prowadzący

Ekspert PIKW - Audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansów publicznych i biznesie, od stycznia 2010 wdraża z sukcesem systemy kontroli zarządczej w jsfp. Wieloletni trener i wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i analizy ryzyka oraz identyfikowania i wykrywania oszustw i nadużyć. Współautor publikacji „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora” Warszawa 2005. Autor publikacji „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce” Warszawa 2011

 

Program Kształcenia Ustawicznego

8 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji 

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy - min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz: formularz zgłoszeniowy  

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz: Oświadczenie_VAT

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36