on-line1190.0014-07-2022 - 15-07-202213-07-2022 17

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się monitorowaniem procesów zachodzących w ramach systemu kontroli zarządczej (systemu kontroli wewnętrznej) w jednostce oraz audytorów wewnętrznych.

Cel szkolenia

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących procesu monitorowania kontroli zarządczej, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez standardy kontroli zarządczej jak i również wymagania Raportu COSO.

Program szkolenia

Monitorowanie jako element systemu kontroli zarządczej.

 • Charakter i cel monitorowania.
 • Struktura efektywnego systemu kontroli zarządczej.
 • Model monitorowania.
 • Bieżący monitoring
 • Odrębne oceny.
 • Zapobieganie, wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości. 
 • Samoocena kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 Określenie podstaw monitorowania.

 • Postawa kierownictwa najwyższego szczebla.
 • Struktura organizacyjna.
 • Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej.
 • Case study

 Opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania.

 • Hierarchizacja ryzyk.
 • Określenie kluczowych punktów kontrolnych.
 • Identyfikacja wiarygodnych informacji.
 • Wdrożenie procedur monitorowania.
 • Ocena i prezentacja wyników.
 • Wykorzystanie technologii.
 • Formalność i poziom dokumentacji.
 • Case study

Prowadzący

Ekspert PIKW – certyfikat AW wydany przez MF, CGAP, CFE oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

 

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Kontakt:

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

       Zapraszamy do udziału