logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Nowy Sącz WSB-NLU

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W SEKTORZE PRYWATNYM I ADMINISTRACJI

                                                     Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University
   ul. Zielona 27, 33 - 300 Nowy Sącz
   tel.+48 /18/ 44 99 102, 44 99 103, 44 99 104; fax +48 /18/ 44
   e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 190 godzin zajęć  obowiązkowych (w tym 10 godzin seminarium dyplomowego).
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców WSB NLU oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Zajęcia zostaną uruchomione, gdy liczba przyjętych na studia wynosić będzie minimum 20 osób.
  • Wymagane dokumenty: 1) formularz zgłoszeniowy wraz z podaniem, 2) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera) 3) Dwie fotografie, 4) kopia dowodu tożsamości, 5) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni