Studia podyplomowe współorganizowane z UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie


Studia adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się i zajmować się zawodowo zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, informacji niejawnych oraz bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w tym:

  • administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji,
  • pracodawców,
  • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  • pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ds. cyberprzestępczości,
  • absolwentów szkół wyższych,
  • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Szczegółowe informacje na stronie LINK