logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2002 Kongres I

Podsumowanie I Kongresu

Na podstawie udziału i opinii Prelegentów oraz w ocenie Uczestników, Kongres był bardzo udany. Dalszym dowodem tego jest fakt, że PIKW i SPIZAE już planują następny Kongres.

 

Jesteśmy bardzo wdzięczni organizacjom, które zaszczycili nas występami swoich przedstawicieli.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim organizacjom, które wysłali swoich Uczestników.

Po raz pierwszy w Polsce wystąpił przedstawiciele międzynarodowych organizacji: The Association of Certified Fraud Examiners oraz The Chartered Institute of Purchasing & Supply. Obydwie te organizacje założą teraz swoje oddziały lub filie w Polsce, we współpracy z PIKW. Mieliśmy również zaszczyt gościć przedstawicieli Biegłych Rewidentów oraz Audytorów wewnętrznych z Azerbejdżanu.

 Kongres osiągnął swój nadrzędny cel wspólnego spotkania się wiodących i powiązanych z kontrolą organizacji polskich i międzynarodowych. Ufamy, że owocem tego Kongresu będzie lepsze zrozumienie wzajemnych działalności tych organizacji i bliższa współpraca już w najbliższej przyszłości.

 Po raz pierwszy Uczestnicy otrzymali polskie wersje Standardów IIA.