logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2012 Kongres XI

Podsumowanie XI Kongres

 

 

PODSUMOWANIE

XI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW

Kraków, 27-28 września 2012 r

 

pod  honorowym patronatem Pana Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego

   

Kongres premiowany był 12 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE)

 

Uczestników XI Kongresu przywitał profesor Zbigniew Paszek, współinicjator idei Kongresu, pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Na wstępie, w wykonaniu profesjonalnego kwartetu muzycznego został odśpiewany Polski Hymn Państwowy oraz Hymn Unii Europejskiej.

 

Otwarcia Kongresu dokonał profesor Klemens Budzowski, kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wspólnie z Zarządem PIKW w osobach Ireneusza Jabłońskiego i Piotra Grzybowskiego.

                 

Po otwarciu obrad Tom McLurg - dyrektor brytyjskiego oddziału IIC zaprezentował nagranie viedo z przemową dr. Franka Nasuti, CPA, CICA, CFE, przewodniczącego TheIIC (The Institute for Internal Controls). Treść nagrania zawierała podziękowania i uznanie dla Pana Edmunda J. Saundersa, FCIB, CFE, CICA, C.Dip.A.F. –  Prezesa IIC Polska (Polski Oddział, The Institute for Internal Controls) za osiągnięcia w promowaniu i rozwoju IIC w Europie. Po emisji nagrania Tom McLurgh w imieniu dr Franka Nasuti, wręczył Panu Edmundowi J. Saundersowi pamiątkową kryształową statuetkę.

            

Po zakończeniu części oficjalnej Zarząd PIKW  przystąpił do prowadzenia obrad.

 

Podczas tegorocznego Kongresu ponad 160 uczestników zaszczyciło nas swoja obecnością.

 

W kongresie udział wzięli przedstawiciele czołowych instytucji finansowych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz instytucji administracji publicznej. Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości omawiały wyzwania i różne aspekty audytu, kontroli i nadzoru, tak w firmach prywatnych, jak i w organizacjach państwowych i samorządowych.

Prelegenci jak i uczestnicy reprezentowali takie kraje jak: Czechy, Bułgaria, Grecja, Niemcy, Serbia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska

 

Wygłoszono 20 inspirujących i na wysokim poziomie merytorycznym referatów.

      

     

W trakcie kongresu odbyło się spotkanie członków IIC Polska wraz z przedstawicielami The Institute for Internal Controls (TheIIC) z Bułgarii, Czech, Serbii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, które poprowadzili Edmund J. Saunders Prezes zarządu IIC Polska, koordynator TheIIC Europa (The IIC European Region Coordinator) oraz Tom McLurg, dyrektor brytyjskiego oddziału IIC

 

Kongres zorganizowany został dla:

·        prezesów i członków zarządów,

·        dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego,

·        dyrektorów departamentów kontroli wewnętrznej,

·        członków komitetów audytu,

·        kontrolerów i audytorów wewnętrznych,

·        biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji,  

·        członków organów nadzorczych,

·        dyrektorów finansowych,

·        dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem,

·        kontrolerów finansowych,

·        osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć w przedsiębiorstwie.

Wydarzenia towarzyszące:

 

Na zakończenie pierwszego dnia zorganizowano uroczyste spotkanie, bankiet w Folwarku Zalesie, w Grajowie, koło Wieliczki, które – podobnie jak w latach poprzednich było niezwykle sympatyczne i bardzo dobrze ocenione przez  uczestników kongresu.  Spotkanie uatrakcyjnił występ zespołów tanecznych, a goście bawili sie przy

    

Zgodnie z przjętą tradycją w trakcie trwania Kongresu zostały wręczone Doplomy Honorowe PIKW za szczególne zasługi w promowaniu i rozwoju kontroli, audytu, antykorupcji i zwalczania oszustw, które otrzymali:

  • Dr Józef Płoskonka - Radca Prezesa NIK
  • Prof. Artur Hołda
  • Ryszard Sołowiej
  • Magdalena Burda
  • Piotr Grzybowski

 

Podziękowania:

 

Niniejszym pragniemy złożyć podziękowania tym osobom i organizacjom, dzięki którym można było zorganizować XI Kongres. Serdeczne podziękowania dla Gospodarza: Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Serdecznie dziękujemy Jego Magnificencji Panu Rektorowi, prof. dr hab. Jerzemu Malcowi oraz Panu Kanclerzowi – prof. dr Klemensowi Budzowskiemu oraz prof. Zbigniewowi Paszkowi jak i wszystkim Pracownikom KA, którzy brali udział w przygotowaniach do Kongresu, w szczególności Pani mgr Agacie Bień-Krawiec, która z ramienia KA koordynowała przygotowania do Kongresu.

Szczególne podziękowania składamy wszystkim sponsorom i mediom, dzięki którym kongres został rozreklamowany. Przede wszystkim dziękujemy redakcjom czasopism „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Eurogospodarka”. Dziękujemy równiez wszystkim Partnerom m.in.:

- Bank Gospodarstwa Krajowego

- Polski Instytut Dtrektorów

- BPCC

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Wielkopolski w Poznaniu

- Audyt.Net

- KSOIN

- LOCOS

- K&L GATES

- SmithNovak

Podziękowania dla wszystkich Prelegentów z Polski, Europy I Stanów Zjednoczonych, którzy poprzez wystąpienia dzielili sie swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i przedstawiali różne aspekty problematyki związanej z Kongresem.

Wyrazy podziękowania składamy: Panu Tomowi McLurg, który pomagał w organizacji i kontaktach z prelegentami z zagranicy, Panu Jackowi Mażulisowi, znakomitemu tłumaczowi symultanicznemu, dzięki któremu referowane zagadnienia były w sposób jasny i przejrzysty przedstawione. Dziękujemy także Panom Tadeuszowi Łabędzkiemu i Piotrowi Merynowi, pracownikom  Uniwersytetu Śląskiego, za pomoc organizacyjną w trakcie prowadzenia dyskusji.

Dziękujemy wszystkim tym osobom, dzięki którym otrzymaliśmy potwierdzenie, że inicjatywa zorganizowania kongresu okazała się słuszna, a jego cele merytoryczny, medialny i towarzyski zostały w pełni osiągnięte.

 

 

W imieniu organizatorów: Piotr Grzybowski, Ireneusz Jabłoński - Zarząd PIKW

Współinicjatorzy Kongresu: prof. Zbigniew Paszek, Edmund J. Saunders - Prezes Zarządu IIC-Polska

 

Organizatorzy: