logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2010 Kongres IX

Podziękowania

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach 16 – 17 września 2010 r. w Krakowie odbył się

IX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu, Zwalczania Oszustw i  Korupcji. 

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Osobom biorącym udział w IX Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu, Zwalczania Oszustw i Korupcji. Przede wszystkim dziękujemy Patronom, Prelegentom oraz Współorganizatorom.

Dziękujemy również wszystkim Uczestnikom Kongresu za aktywny udział w prelekcjach oraz panelach dyskusyjnych.

Wysoki poziom merytoryczny Kongresu potwierdzili swoim uznaniem przedstawiciele Czech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Za szczególnie ciekawą i godną uwagi uznali prelekcję przedstawiciela Komendy Głównej Policji Pani Krystyny Gęsik w zakresie Systemu Wczesnej Interwencji i chcą tutaj uczyć się od nas stosując polskie rozwiązania na gruncie swoich krajów.

Przeszło stu sześćdziesięciu uczestników mogło wysłuchać ciekawych prelekcji, w tym przedstawiciela organizacji The European Anti-Fraud Office (OLAF), którą wygłosił Koen Binon

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w X Jubileuszowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu, Antykrupcji i Zwalczania Oszustw.

W imieniu Organizatorów Kongresu

 

Prezes Zarządu PIKW Adam Chwalisz,

Założyciel i Prezes Honorowy PIKW Edmund J. Saunders FCIB,CFE,C.Dip.A.F.,CICA

 

 

 

Zobacz wideo:

Wywiad z prezesem PIKW Adamem Chwaliszem nt. Zarządzanie ryzykiem

Wywiad z ekspertem PIKW, Piotrem Jaworskim, nt. Samokontrola firmy