logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Poznań WSHiR

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI

   Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
   
ul. 27 Grudnia 7, pok. 103, 61-737 Poznań

   tel 061 843-33-70
   e-mail: rekrutacja@wshir.pl

   Biuro zaprasza:
   od czerwca do końca września poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00, w soboty (tylko wrzesień) 9.00 – 14.00.
                          w pozostałych miesiącach roku: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 160 godzin dydaktycznych
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Studia kończą się egzaminem z wybranego bloku tematycznego i napisaniem – pod kierunkiem promotora – pracy końcowej o charakterze projektowym.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Uczelni oraz praktyków z dziedziny kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania PIKW.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) podanie do rektora WSHiR, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) kwestionariusz osobowy, 4) Dwa zdjęcia legitymacyjne, 5) dowod wniesienia opłaty wpisowej, 5) Kserokopia dowodu osobistego

 

 

[Cel, zakres studiów, profil absolwenta]
[Ogólne informacje organizacyjne]
[Opłaty za studia]
[Rekrutacja]
[Ramowy program studiów]


Cel, zakres studiów, profil absolwenta

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, pozwalającej na kompleksowe i profesjonalne wypełnianie zadań realizowanych w działach zajmujących się problematyką audytorską. Studia mają zapoznać słuchaczy z metodami planowania, wykonywania audytu oraz wspierania swojej pracy systemami informatycznymi.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności audytora wewnętrznego pozwalających na profesjonalne wypełnianie zadań w komórkach audytu wewnętrznego (w zakresie określonym Standardami Kwalifikacyjnymi Rady Naukowej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).

Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 200 godzin modułów obowiązkowych.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (I lub II stopnia).
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) podanie do Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) kwestionariusz osobowy, 4) jedno zdjęcia legitymacyjne, 5) dowod wniesienia opłaty wpisowej.

Opłaty za studia

wpisowe:   350,- PLN
czesne:  2.400,- PLN za semestr.

UWAGA: Lliczne atrrakcyjne zniżki i promocje! Sprawdź cenę bezpośrednio na Uczelni!

Rekrutacja

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Gdańsk, ul. Heweliusza 11 (II piętro pok. 2)
od poniedziałku do piątku w godz.: 9 - 17
Telefon / fax: (58) 321 72 11, (58) 321 71 15 GG: 425897

Ramowy Program Studiów