on-line1190.0016-11-2023 - 17-11-202315-11-2023 48
Zasadniczym celem szkolenia jest przedstawienie metod i narzędzi umożliwiających uzyskanie równowagi, czyli skutecznego nadzoru nad prowadzonymi działaniami kontrolnymi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej nadzorującej bieżącą działalność operacyjną oraz pracowników zajmujących się kontrolą: zarówno funkcjonalną jak i wewnętrzną lub zarządczą a także monitorowaniem procesów na bazie dostępnych danych. Zawiera także wiele metod i narzędzi przydatnych dla osób uczestniczących w projektach mających na celu doskonalenie jakości produktów i procesów lub minimalizację kosztów operacyjnych. 

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie metodyka zarządzania działaniami kontrolnymi, zgodnie z modelem dojrzałości procesowej organizacji. Omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem kontroli, począwszy od etapu identyfikacji ryzyka biznesowego, poprzez zasady komunikowania i interpretacji uzyskiwanych wyników kontroli aż do działań optymalizacyjnych związanych z ograniczaniem wielkości próby w działaniach kontrolnych lub mających na celu likwidację nadmiarowych kontroli. Szkolenie będzie miało formę wykładu połączonego z ćwiczeniami w oparciu o praktyczne przykłady.

 

W codziennej praktyce w przypadku wielu organizacji wykonywane są kontrole nadmiarowe, które oznaczają dodatkowe koszty ukryte, lub brakuje odpowiednich działań kontrolnych tam gdzie powstaje realne ryzyko strat. Takie obserwacje są istotną przesłanką wyznaczającą poziom dojrzałości procesowej organizacji. Oznaczają, że stosowane metody i zakres działań kontrolnych nie są adekwatne do nadrzędnych celów organizacji. Zgodnie z modelem dojrzałości procesowej oba te przypadki stanowią również istotną barierę rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 • identyfikacja działań kontrolnych na podstawie scenariuszy ryzyk
 • mapowanie działań kontrolnych z wykorzystaniem systemu Adonis
 • przygotowanie celów i mierników kontrolnych na podstawie oczekiwań biznesowych
 • interpretacja wyników kontroli w przypadku różnego rodzaju danych z wykorzystaniem systemu Minitab
 • wykorzystanie kart kontrolnych w badaniu stabilności procesu
 • weryfikacja skuteczności kontroli, parametry powtarzalności i odtwarzalności w ocenie kontrolerów
 • dobór celowy próbki w celu ograniczenia kosztów kontroli
 • planowanie procesów „odpornych na błędy”, zarządzanie wizualne,
 • kalkulacja korzyści finansowych związanych z prowadzeniem działań kontrolnych

Prowadzący

Andrzej Kasiński - Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Potrafi opracować i wdrożyć architekturę procesów w organizacji oraz modelować procesy z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie potrafi przeprowadzić analizę przebiegu poszczególnych procesów, przeprowadzić obserwacje migawkowe, zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz  przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab. Jest specjalistą z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesu jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu. Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie. 

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

   

  • 12 punktów CPE

  nasba_cperegistry_logo_color_transparent    

  Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

  PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób) 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz_zgloszeniowy   na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................