logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2018 Kongres XVII

Program

DZIEŃ PIERWSZY - 27 WRZEŚNIA
8:20-9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
PORANNA KAWA
9:00-9:20 Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej / Kanclerz Krakowskiej Akademii
Prowadzenie: K. Wojtczak, R. Płaziak
Uroczyste otwarcie Kongresu
Powitanie Gości
GODZINA PRELEGENT TEMAT REFERATU
9:20-9:50

Mieczysław Łuczak – Wiceprezes NIK

Małgorzata Humel-Maciewiczak – Radca Prezesa NIK

Rozważania na temat wagi i znaczenia jednej małej litery
9:50-10:30

Krasimir Logofetov – CIA, CRMA, CFE; CAE, Szef Audytu Wewnętrznego, VIVACOM, Sofia / Bułgaria

Audyt wewnętrzny - aktywna gwarancja promowania relacji etycznych i wartości w organizacji

10:30-11:00 Dr. Dimiter Dinev – Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii; Przewodniczący Rady Zarządzającej ACEF; CFE, członek ACFE (USA) / Bułgaria

Oszustwo cyfrowe w firmie - wykrywanie i zapobieganie

11:00-11:15 Dyskusja
11:15-11:40 PRZERWA KAWOWA
11:40-12:20 Piotr Parużnik – Poczta Polska SA Niekonwencjonalne metody analizy poziomu cyberbezpieczeństwa w spółkach o dużym rozproszeniu
12:20-12:50 Darko Dolinar – Doradca strategiczny, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Słowenii, członek Komisji Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESCB) / Słowenia

Cyberbezpieczeństwo i audyt wewnętrzny

12:50-13:20 Artur Gębicz - CFE, CDFA, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytów IT, Spółdzielczy System Ochrony SGB (IPS SGB) Cyberbezpieczeństwo z perspektywy audytora i nie tylko
13:20-13:35 Dyskusja
13:35-14:25 LUNCH
14:25-15:00 Jacek Bajorek – Naczelnik Wydziału Biura Polityki Bezpieczeństwa – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RODO ewolucja czy rewolucja w ochronie danych osobowych – wyzwania i zagrożenia po wejściu w życie Rozporządzania
15:00-15:30 Anna Nowakowska – International Compliance Officer, Uniwersytet w Zurychu / Szwajcaria Nowe wyzwania Compliance Officera - case study na podstawie działalności międzynarodowych firm
15:30-16:00 Andrew de Roy – Partner Zarządzający Bearstone Global / Wielka Brytania Międzynarodowe aspekty śledztw compliance
16:00-16:20 Robert Płaziak - CFE, CGAP; ekonomista, audytor, biegły w zakresie przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz analizy finansowej Król jest nagi? – nadużycie, głupota czy działanie zamierzone? – finansowanie służby zdrowia?
16:20-16:30 Dyskusja / zakończenie I dnia konferencji
18:30-24:00 UROCZYSTY BANKIET
DZIEŃ DRUGI - 28 WRZEŚNIA
8:30-9:00 PORANNA KAWA
GODZINA PRELEGENT TEMAT REFERATU
9:00-9:10
Robert Płaziak - CFE, CGAP; ekonomista, audytor, biegły w zakresie przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz analizy finansowej ROCK czy RODO? – kilka uwag o funkcjonowaniu regulacji?
9:10-9:25 TECHNE Wsparcie systemu danych osobowych w organizacji
9:25-9:55

GOŚĆ SPECJALNY:

Jennifer Eddie - Manager, Stowarzyszenie Auditors Alliance przy OECD w Paryżu; Zarządzanie ryzykiem i audyt – dział integralności sektora publicznego – Francja

Spostrzeżenia OECD: Rola audytu w promowaniu integralności sektora publicznego

9:55-10:25 Piotr Welenc – CISA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal.; Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA Audyt skuteczności wdrożenia RODO w organizacji. Perspektywa inspektora i audytora
10:25-11:00 Joanna Karczewska – CISA; Ekspert w dziedzinie RODO; audytor, członek stowarzyszenia ISACA RODO – gdzie jesteśmy
11:00-11:15 Dyskusja
11:15-11:35 PRZERWA KAWOWA
11:35-12:10

Małgorzata Grochal - Naczelnik Wydziału Koordynacji Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WŁ 2014-2020

Małgorzata Martynowska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. własnej oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz korupcji w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - przykład skutecznych i proporcjonalnych środków zarządzania i kontroli funkcjonujących w jednostce samorządu terytorialnego
12:10-12:50 Mariusz Sujka – CGAP, CRMA; kontroler i audytor wewnętrzny, trener biznesu oraz akredytowany coach Wątpię, więc jestem. Zastosowanie narzędzi myślowych w pracy kontrolera i audytora
12:50-13:20

Rafał Hryniewicz – Prezes Zarządu E-nform sp. z o.o.; były oficer Policji oraz Naczelnik Wydziału Analiz CBA

Krzysztof Krak – właściciel firmy Compliance Business Administration, były Dyrektor Departamentu Analiz i Gabinetu Szefa CBA, były Szef Krajowego Biura Interpol

Jak przeciwdziałać ryzyku wystąpienia korupcji i konfliktu interesów w kontekście obecnych i projektowanych wymogów polskiego prawa?
13:20-13:35 Dyskusja
13:35-13:45 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Nagrody
13:45-14:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XVII KONGRESU
14:00-14:45 LUNCH

 

Kolejność wystąpień oraz prelegenci mogą ulec zmianie.