logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Radom WSB

KONTROLA I AUDYT W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

radom_wsb_262  Wyższa Szkoła Biznesu im. BP. Jana Chrapka
 ul. Kolejowa 22, 22-600 Radom
 Tel. (0-48) 363 90 01, 340 44 97
 e-mail: wsb@wsb.com.pl
 godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00

 

 

 

 


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 200 godzin modułów obowiązkowych.
  • Zajęcia będą odbywały się przeciętnie dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Biznesu oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Rekrutacja ciągła. W przypadku liczby kandydatów większej, niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) podanie do Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) kwestionariusz osobowy, 4) jedno zdjęcia legitymacyjne, 5) dowod wniesienia opłaty wpisowej.

 

 

poniedziałek -  piątek 8.00 - 17.00