Agencja Mienia Wojskowego poszukuje kandydatów na stanowisko "Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Wewnętrznej".

business-leadership-concept-PA39WYB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne obowiązki:

  • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Agencji, sporządzanie protokołów pokontrolnych oraz ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi w zakresie zgłaszanych zastrzeżeń do protokołów z kontroli zewnętrznych,
  • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz rocznego planu kontroli,
  • tworzenie wewnętrznych procedur związanych z realizacją zadań Departamentu,
  • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności kontrolnej Agencji,
  • sporządzanie i redagowanie pism wychodzących.

 

Wymagania dodatkowe:

  • mile wdziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • studia/szkolenia/kursy z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, zamówień publicznych,
  • znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów będzie dodatkowym atutem,
  • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność i dyspozycyjność związana z wyjazdami.

 

Więcej informacji tutaj: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/starszy-specjalista-w-departamencie-kontroli-wewnetrznej