16 marca 2018 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się III Podkarpackie Forum Audytu, kolejne tego typu przedsięwzięcie przygotowane przez organizacje skupiające ekspertów i certyfikowanych profesjonalistów kontroli wewnętrznej.

 

Aby zapoznać się z pełną treścią relacji zapraszamy tutaj lub na stronę Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego


Tegoroczną konferencję honorowym patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart i Dziekan Wydziału Ekonomii UR - dr hab. Ryszard Katy. Obradom towarzyszyła, jako patron medialny, TVP3 Rzeszów.

Spotkanie zorganizował Uniwersytet Rzeszowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej. Oprócz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej – partnera wiodącego, w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia uczestniczyli: Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji, ACFE Polska, Instytut Analizy Ryzyka, Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozioł, firma Fortec oraz TECHNE s.c.

W Forum udział wzięli przedstawiciele jednostek publicznych, w tym samorządu terytorialnego, sądów, prokuratur, podmiotów leczniczych, szkół i uczelni wyższych, instytucji ubezpieczeniowych oraz firm prywatnych.

Najwięcej miejsca poświęcono w tym roku bezpieczeństwu informacji. Czekające nas zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony danych (RODO) wywołują sporo szumu i zamętu medialnego, nic więc dziwnego, że i na Forum pobudzały do żywej dyskusji o audycie bezpieczeństwa informacji w świetle nowych regulacji, o roli Inspektora Ochrony Danych w tym zakresie i sprawnym zarządzaniu incydentami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w kontekście kontroli zarządczej.

Etyka to od kilku lat temat modny. Coraz mniejsze organizacje tworzą własne wewnętrzne kodeksy, Internet zapełnia się tego typu publikacjami, a specjaliści coraz częściej wyrażają obawy o zatracenie w tym uszczegółowianiu uniwersalnych zasad. Ale nie teoria stanowi problem, przecież nie ma takiego aspektu działalności audytora, który nie wiązałby się z etyką. Stąd i ożywiona wymiana zdań i poglądów na temat praktycznej strony zawodowej etyki w zakresie audytu bezpieczeństwa oraz niezależności badającego je audytora.

W ostatnim panelu rozgorzała dyskusja na temat nadużyć i korupcji we współczesnej gospodarce oraz metod i środków unikania zagrożeń tego typu działaniami. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie: czy nadmiar inwestycyjnych środków publicznych może powodować nadużycia i sprzyja łapownictwu? Ireneusz Jabłoński z Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej wskazał na kontrolę biznesową, jako narzędzie do weryfikacji dostawców i ich kontrahentów nie tylko dla potrzeb rozliczeń VAT, ale i monitoringu przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji. Choć przepisy nakazujące jej wprowadzenie mają już kilka lat i powinny być przedsiębiorcom, zarządzającym i kontrolującym dobrze znane, to dla niektórych uczestników konferencji był to pierwszy kontakt z uporządkowanymi zagadnieniami dotyczącymi kontroli biznesowej.

Poszczególne wystąpienia ekspertów przeplatane były sesjami pytań i odpowiedzi oraz dyskusjami licznie zgromadzonych uczestników. Niezwykłą aktywnością wykazywali się absolwenci i słuchacze podyplomowych studiów audytorskich realizowanych na Wydziale Ekonomii UR. To pokazuje, jak bardzo środowisku potrzebne są spotkania, na których mogą nie tylko wysłuchać ekspertów, ale i dopytywać o szczegóły.

Minęły już czasy, kiedy trzeba było tłumaczyć, czym jest audyt i dlaczego jest on potrzebny. Dziś rosną oczekiwania i wymagania wobec jego wykonawców. Dyplom i certyfikat sprawy nie załatwiają, bo świat ulega szybkim zmianom, a inwencja amatorów łatwych zysków wyprzedza goniące je prawo. A audytor jako awangarda musi z jednej strony chronić organizację przed jej własnymi błędami, z drugiej – stale czuwać nad obroną także przed zewnętrznymi zagrożeniami.

Propozycje zdobycia i poszerzania audytorskich kwalifikacji przedstawili na Forum: Kierownik studiów podyplomowych oraz Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu, prezentując ofertę podyplomowych studiów organizowanych przez Wydział Ekonomii UR we współpracy Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, na kierunkach: „Audyt wewnętrzny” oraz planowanym w przyszłości – „Audyt śledczy w administracji i gospodarce”. Lidia Kaliszczak podkreśliła, że ich największą wartością jest połączenie akademickiej wiedzy kadry Uniwersytetu z doświadczeniami praktyków PIKW. Zajęcia praktyczne, udział w audytorskich forach oraz praktykach zewnętrznych organizowanych nieodpłatnie przez Wydział Ekonomii, umożliwiają nie tylko nabycie lub uaktualnienie wiedzy, ale i kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych i społecznych kompetencji.

Do propozycji Uniwersytetu dołączyła firma Techne – partner Forum – bezpłatnie udostępniając uczestnikom konferencji e-learningowe szkolenie z ochrony danych osobowych.

Obligatoryjne dla audytorów zrzeszonych w niektórych organizacjach ustawiczne kształcenie profesjonalne kładzie nacisk na uzupełnianie wiedzy, warsztat i etykę pracy. Nie można jednak pominąć innych, wykraczających poza zawodowe zadania potrzeb kontrolerów. Dlatego Prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej Leszek Adamski przedstawił zasady wspierania rozwoju osobistego audytorów, realizowane przez Stowarzyszenie.

Podczas Forum miała też miejsce podniosła uroczystość. Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczyła Brązowym Krzyżem Zasługi Stanisława Hady-Głowiaka. Postanowieniem z 5 lutego 2018 r. został on wyróżniony za zasługi w promowaniu zagadnień audytu wewnętrznego oraz ochrony i bezpieczeństwa informacji w szczególności w województwie podkarpackim.