webinar-andrzej-kasinski-2

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pt. "Rozwój zawodowy audytora wewnętrznego - wymagania i standardy", II TERMIN: 22 lipca godzina 10:00.

 

Zarządzanie procesami kontrolnymi

Webinarium jest elementem programu PIKW pt. „Akademia Audytora Wewnętrznego”, którego celem jest zapewnienie rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych zgodnie z „Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors.

 

Szybki rozwój organizacji powoduje, że stosowane metody i zakres działań kontrolnych przestają być adekwatne do jej nadrzędnych celów i sposobu działania. Zgodnie z modelem dojrzałości procesowej takie przypadki stanowią istotną barierę rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

Celem webinarium jest zaprezentowanie metodyki zarządzania działaniami kontrolnymi, zgodnie z modelem dojrzałości procesowej organizacji. 

 

Celem webinarium jest również wprowadzenie w tematykę nadzoru nad procesami kontrolnymi, w kontekście organizowanego przez PIKW szkolenia pt. Zarządzanie Procesami Kontrolnymi. Podczas spotkania zostaną przedstawione wybrane metody umożliwiające w praktyce skuteczny nadzór nad prowadzonymi działaniami kontrolnymi.

 

Uwaga! Ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona. Decyduje kolejność wejść w dniu wydarzenia. Za udział w webinarium nie przyznajemy punktów. 

 

Zarejestruj się: https://webinariumpikw/2020