logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Rzeszów WSIiZ

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, parter - pokój numer 49,
tel. (017) 86 61 171, (017) 86 61 285, fax (017) 86 61 190,
csp@wsiz.rzeszow.pl

 

Centrum pracuje:
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, sobotę 8.30- 14.30, niedzielę 9.00- 12.00
Uwaga: w okresie wakacyjnym Centrum nie pracuje w soboty


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów w systemie zaocznym.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) kwestionariusz rekrutacyjny, 2) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3)  jedno zdjęcie legitymacyjne, 5) dowod wniesienia opłaty rekrutacyjnej.