logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Sopot SSW

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

Sopocka Szkoła Wyższa
Biuro Promocji i Rekrutacji
81-702 Sopot, ul.Kościuszki 47
tel./fax (58) 555 83 80, 550 78 80


Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 200 godzin modułów obowiązkowych.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Sopockiej Szkoły Wyższej oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) ankieta osobowe, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) jedno zdjęcie legitymacyjne, 4) dowod wniesienia opłaty wpisowej.