Zaproszenie dla członków Stowarzyszenia ACFEPoland.

 

Biorąc pod uwagę rosnąca liczbę ataków phishingowych i zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaplanowano spotkanie dedykowane cyberprzestępstwom.

 

W najbliższą środę, 31 stycznia spotkanie z członkami Stowarzyszenia ACFEPoland poprowadzi Artur Gębicz, który podzieli się wiedzą na temat:

- wybranych metod stosowanych przez cyberprzestępców,

- wybranych technik analizy złośliwego oprogramowania.

 

Zapraszamy na spotkanie:

Środa, 31 stycznia 2024, 18.00-20.00

Online platforma ClickMeeting - link do rejestracji wysłany zostanie e-mailem do członków ACFEPoland.

 

Artur Gębicz jest zastępcą Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT w IPS SGB, odpowiedzialny za nadzorowanie i przeprowadzanie audytów IT w blisko 180 bankach spółdzielczych.

Posiada ponad 20 letnie międzynarodowe doświadczenie w przeprowadzaniu audytów IT, cyberbezpieczeństwa i audytów śledczych w sektorze finansowym oraz telekomunikacyjnym. Zaangażowany w wymianę wiedzy i doświadczeń odnośnie metod wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych (m.in. prelegent na konferencjach oraz studiach podyplomowych).

 

Prezes ACFE Poland Chapter #183, expert PIKW, licencjonowany detektyw oraz biegły sądowy m.in. w obszarze audytu, cyberprzestępczości. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami m.in. CFE, LA ISO 27001, ISO 22301.