on-line595.0029-08-2023 - 29-08-202328-08-2023 87
Jak skutecznie wdrożyć system whistleblowingowy - intensywne warsztaty praktyczne.

Uczestnicy

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Korzyści z warsztatów

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 

 • będą świadomi roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa i doskonalenia procesów organizacji;
 • będą znali europejskie i polskie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście innych istotnych przepisów krajowych i europejskich (ochrona danych osobowych, ochrona know how);
 • poznają korzyści oraz ryzyka związane z wdrażaniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu związanego z wdrażaniem, funkcjonowaniem oraz doskonaleniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • nauczą się tworzyć procedurę dotyczącą przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów odpowiadającą realiom danej organizacji.

Program

 • Sygnalista – kim jest i jaka jest jego rola w organizacji?
 • Polskie i europejskie wymogi prawne oraz dobre praktyki dotyczące ochrony sygnalistów oraz tworzenia anonimowych systemów zgłaszania nadużyć (dyrektywy i rezolucje UE, polskie przepisy prawa).
 • System dla sygnalistów jako integralna część systemu zarządzania organizacją.
 • Ryzyka i szanse związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem w organizacji systemu dla sygnalistów.
 • Praktyczne aspekty wdrażania w organizacji systemu whistleblowingu, w tym m.in.:

- opis i analiza wszystkich istotnych etapów i elementów związanych z planowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu dla sygnalistów;

- zarządzanie informacją w systemie whistleblowingowym;

- budowa procedury przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów,

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Prowadzący 

Rafał Hryniewicz - Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Prelegent na wielu konferencjach, wydarzeniach poświęconych tematyce compliance, kontroli i audytu. Wieloletni menedżer zarówno w podmiotach sektora publicznego jak i prywatnego. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. - firmy informatyczno-doradczej, która jest producentem nowoczesnej platformy whistleblowingowej. Od 2018 r. dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. (największa polska jednostka certyfikująca) zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat służył Policji oraz służbach specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych i korupcyjnych. W CBA zbudował profesjonalny wydział analityczny (analiza strategiczna i kryminalna), którym zarządzał przez kilka lat jako naczelnik wydziału. W 2012 roku - jako ekspert w ramach projektu unijnego - doradzał jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy efektywnego pionu analitycznego. W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r. koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń analitycznych.

 

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego

 

Udział umożliwia uzyskanie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        

 Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału!