Warszawadla średnio-zaawansowanych1285.0021-05-2024 - 22-05-202420-05-2024 78
Kurs I stopnia

Uczestnicy

 

Kurs dedykowany jest dla audytorów, kontrolerów, specjalistów zajmujących się identyfikacją i wykrywaniem nadużyć oraz kadry kierowniczej każdego szczebla.

 

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad i sposobów przeprowadzania rozmów, wywiadów oraz przesłuchań sprzyjających uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych informacji;
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i dostosowywania się do stylu komunikacji rozmówcy podczas wywiadu i przesłuchania;
 • Nabycie kompetencji w zakresie oceny wiarygodności osoby oraz uzyskiwanych od niej informacji.

Program szkolenia

 • Źródła informacji i zasady ich pozyskiwania.
 • Podstawowe reguły prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań.
 • Metody oraz specjalne techniki prowadzenia wywiadów i przesłuchań, w tym
  z wykorzystaniem taktyki FBI.
 • Rozpoznawanie behawioralnych oznak nieszczerości oraz świadomego wprowadzania
  w błąd.
 • Zakończenie czynności i kontaktu z osobą.
 • Interpretacja uzyskanych informacji, podsumowanie wnioski końcowe. 

Prowadzący

Ekspert PIKW - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu.

                                

Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników.

Udział przyznaje

 

 

 • 12 punktów CPE

 
      

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału