on-line720.0013-09-2023 - 13-09-202311-09-2023 101

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z dokumentami, a także zajmują się weryfikacją dokumentów personalnych, firmowych i urzędowych, przedkładanych przez klienta indywidualnego lub kontrahenta. Na zajęciach przedstawione zostaną sposoby ujawniania sfałszowanych dokumentów personalnych (m.in. dowodów osobistych, kart pobytu, paszportów), dokumentów pojazdów, a także m.in. dokumentów urzędowych i firmowych. Podczas szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z zabezpieczeniami dokumentów, a w drodze ćwiczeń utrwalą na podstawie nabytych wiadomości, metody ujawniania ich fałszerstw. Szkolenie zawiera także elementy zapobiegania przedłożeniu dokumentów nieautentycznych.

Cel szkolenia

Odbiorca szkolenia zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu ujawniania najnowszych metod fałszowania dokumentów oraz metod oceny autentyczności dokumentów. Słuchacze nabędą także umiejętności dotyczące analizy celu przedłożenia dokumentu w kontekście bezpieczeństwa finansowego instytucji lub firmy. Praktyczne przykłady i ćwiczenia kształtować będą umiejętności weryfikacji i oceny prawdziwości dokumentów oraz wiarygodności osób je przedkładających.

Elementy szkolenia

 • Rodzaje dokumentów, ich elementy i zabezpieczenia, ćwiczenia
 • Metody ujawniania fałszerstw dokumentów, ćwiczenia
 • Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form ćwiczeń
 • Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (manipulacji), w kontekście przeniesienia uwagi odbiorcy dokumentu, symulacje.

Program szkolenia

 • Co to jest dokument, aspekty prawne
 • Rodzaje dokumentów
 • Omówienie dokumentów personalnych, urzędowych, firmowych pod kątem ich zabezpieczeń
 • Cel przedkładania fałszywych dokumentów, aspekty prawne, analiza w kontekście podejrzenia pod kątem przydatności i skutków jego przedłożenia dla bezpieczeństwa finansowego instytucji lub firmy.
 • Sposoby ujawniania fałszerstw dokumentów i weryfikacji ich zabezpieczeń, a także metody uzyskiwania danych, ćwiczenia 
 • Omówienie najnowszych i najczęstszych metod fałszerstw, ćwiczenia 
 • Zapobieganie przedłożeniu sfałszowanego dokumentu

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 Udział przyznaje

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................