on-line690.0017-06-2024 - 17-06-202414-06-2024 2

Uczestnicy:

Kontrolerzy i audytorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanych w audycie i kontroli. Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat mowy ciała, sposobu mówienia i treści przekazu. Pokażemy, jaki jest wpływ tych czynników na prowadzone rozmowy z audytowanymi/kontrolowanymi. Celem warsztatu jest zwiększenie potencjału asertywności audytora/kontrolera oraz identyfikacji technik manipulacji - próby wywierania wpływu. Przedstawione i omówione zostaną podstawowe techniki asertywności i ich wykorzystanie w postępowaniu audytowym i kontrolnym.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia teoretyczne, ćwiczenia w formie ON-LINE.

Program szkolenia:

Skuteczna komunikacja podczas zadania kontrolnego/audytowego

  • Komunikacja niewerbalna

          - pierwsze wrażenie

          - „czytanie” body language, gesty wskazujące na kłamstwo;

          - zarządzanie przestrzenią podczas prowadzonych postępowań

          - strefy dystansu)

  • Komunikacja werbalna

          - Znaczenie faktów i interpretacji w kontroli)

          - Jak słuchamy i zapamiętujemy? Efekt pierwszeństwa i świeżości w komunikacji

Zasady komunikacji asertywnej

Co zawiera asertywny komunikat?

  • Filary asertywności

Formułowanie asertywnych komunikatów  -  „Komunikat ja”

Określanie granic w trakcie prowadzenia rozmowy z kontrolowanym/audytowanym

Techniki asertywności - ćwiczenia praktyczne:

  • Asertywna odmowa
  • Zdarta płyta
  • Technika KWD
  • Emocjonalne AIKIDO

Identyfikacja manipulacji, prezentacja wybranych technik wywierania wpływu

Narzędzia wpływu – jak je identyfikować i jak się przed nimi bronić

Techniki wpływu wg. R. Cialdiniego

  • Reguły wpływu społecznego
  • Rozpoznawanie narzędzi wpływu i sposoby obrony – ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Ekspert PIKW - Ekspert PIKW, certyfikowany trener biznesu, metody T.C.I, Certyfikowany trener FRIS, Certyfikowany trener NLP. Posiada 16-to letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla audytorów i kontrolerów. Szkolenia odnoszą się do psychologii pracy audytora i kontrolera wewnętrznego. W trakcie warsztatów wykorzystuje metodę Transforming Communication  jako wsparcie w wykonywaniu pracy w tych zawodach. Wykładowca przedmiotu: „Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmów audytorskich” w: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Finansów w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Autorka publikacji i artykułów z dziedziny obsługi klienta, zarządzania i sprzedaży oraz psychologicznych aspektów kontroli i audytu. Współpracuje z kwartalnikiem Kontroler Info. Wyróżniona tytułem trenera roku przez firmę Institute for International Research. Ze szkoleń prowadzonych przez nią skorzystały m.in. takie firmy, jak:  Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o, Bayer CropScience, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Gaz System, HRK S.A., Gino Rossi S.A., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Novartis Poland Sp. z o.o, PZU S.A., Pekao S.A, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; PKN ORLEN; PKO BP S.A., SSI Schaefer Sp .z o.o, Skok Stefczyka; Tchibo Coffee Service Polska Sp z o.o., Telefonika Kable SA., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Valeant S.A.(ICN Polfa Rzeszów), Web Inn SA(Sygnity SA); Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Udział umożliwia uzyskanie

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 654 10 44

...............................................   Zapraszamy do udziału ........................................