Audyt efektywnościowy

(audyt działalności, audyt relacji nakładów do efektów)
Jest niezależną oceną gospodarności, wydajności i skuteczności organizacji pozwalającą na zminimalizowanie nakładów w stosunku do osiąganych wyników a w efekcie podniesienie rynkowej wartości organizacji zarówno w wymiarze finansowym jak i wizerunkowym.

Audyt efektywnościowy obejmuje swoim zakresem:

  • badanie gospodarności, wydajności, efektywności działań organizacji;
  • szczegółowe procedury realizowane celem dokonania pomiaru i sformułowania efektywności, wydajności, gospodarności działań;
  • działania służące ochronie mienia;
  • zgodność z kierunkiem działań oczekiwanym przez kierownictwo oraz organy nadzoru.