Audyt śledczy - Forensic Audit

Wykorzystanie metod rachunkowości do wykrycia oraz zbadania charakteru i zakresu nadużyć lub nieprawidłowości finansowych oraz wszelkich strat z tego wynikających. Możliwa jest tu analiza dowodów, takich jak wyciągi bankowe, faktury, dokumentacja pozyskana w ramach zamówień. Zgromadzone materiały mogą być pomocne w przygotowaniu dokumentacji dowodowej dla potrzeb organów ścigania i postępowania sądowego.