logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Warszawa AF

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

                                            

 

Akademia Finansów

03-219 Warszawa
ul. Elektronowa 10, pokój 111
e-mail: podyplom@af.edu.pl
tel. (22) 493 49 00

tel. (22) 493 49 31

tel. (22) 493 49 14
fax. (22) 493 49 13

 

 


Ogólne informacje organizacyjne

 • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 184 godzin zajęć
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).
 • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne oraz obecność na zajęciach.
 • Studia kończą się egzaminem z wybranego bloku tematycznego i napisaniem – pod kierunkiem promotora – pracy końcowej o charakterze projektowym.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Akademi Finansów oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (I lub II stopnia).
 • Wymagane dokumenty do złożenia:

   

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. 2 zdjęcia (bez białych ramek, format 45 mm x 65 mm)
  4. kopia dowodu osobistego
  5. kopia dowodu wpłaty czesnego za I semestr studiów