Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych
ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa