on-line1185.0016-09-2021 - 17-09-202115-09-2021 91

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest w szczególności do audytorów i kontrolerów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz osób, które chcą zostać kontrolerem wewnętrznym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie warsztatu audytora i kontrolera wewnętrznego oraz  praktycznych rozwiązań przeprowadzania kontroli, w sposób przejrzysty, przystępny i kompetentny z zakresu planowania, przygotowania oraz przeprowadzania  kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

 1. Planowanie, przygotowanie i realizacja zadania kontrolnego
 2. Przygotowanie się kontrolera/audytora do przeprowadzenia kontroli
 3. Wykrywanie i dokumentowanie nieprawidłowości, ustalanie ich przyczyn i skutków 
 4.  Dokumentowanie postępowania kontrolnego - warsztaty - sporządzanie dokumentów w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego, w tym:  program kontroli, protokoły z przeprowadzenia dowodów, protokół z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń, notatki służbowej
 5. Dokumentacja pokontrolna, praktyczne aspekty pisania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienia pokontrolnego, sprawozdania z kontroli - warsztaty
 6. Informowanie o ustaleniach i wynikach z przeprowadzonego zadania - warsztaty
 7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 8. Komunikowanie wyników i monitorowanie realizacji zaleceń
 9. Studium przypadku

Prowadzący:

Illona Pałka, CFE – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), członek Association of Certified Fraud Examiners Member USA. Posiada kwalifikacje głównego księgowego, uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez Ministra  Finansów oraz międzynarodowy certyfikat Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze prywatnym jak i sektorze publicznym. Funkcję audytora wewnętrznego pełniła od 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2007 r.  Kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Od wielu lat wykładowca prowadzący zajęcia oraz warsztaty na uczelniach wyższych z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego, systemów zarządzania w organizacji, zarządzania projektami – w sektorze prywatnym oraz jednostkach sektora finansów publicznych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej jak i zarządzania ryzykiem. Uczelnie wyższe, na których wykłada, to m.in. Krakowska Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła w Kaliszu, Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie. Doświadczony trener prowadzący szkolenia miedzy innymi dla: Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu; ENION, TAURON, MISTIA, Urzędu Statystycznego w Krakowie, Gminnych Jednostkach Samorządowych i innych. Zrealizowała wiele zleconych audytów: finansowych, personalnych, zamówień publicznych, unijnych, systemów teleinformatycznych, oceny kontroli zarządczej, organizacji i zarządzania oraz RODO. Od 2002 roku stale współpracuje z PIKW. Autor publikacji branżowych z zakresu systemów zarządzania, metodologii audytu wewnętrznego (2016 r. i 2017 r.) w kwartalniku popularno – naukowym: KontrolerInfo.  Prelegent na wielu Konferencjach kontroli zarządczej w Polsce oraz Międzynarodowych Kongresów Audytu, Kontroli Wewnętrznej w zakresie kontroli zarządczej oraz  kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału