on-line1185.0012-09-2023 - 13-09-202311-09-2023 101

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które wdrażają, planują wdrożenie lub odpowiadają za działanie funkcji Compliance w organizacji (m.in. specjalistów z działów prawnych, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, Compliance Officerów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób odpowiadających za wykrywanie nadużyć).

 

Będzie ono także przydatne tym, którzy chcą usprawnić działanie już istniejącej jednostki, a także osobom z innych obszarów, jak np. Zakupy.

Cel szkolenia

Funkcja Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście nieustannie zmieniających się regulacji i przepisów prawa, wymogi stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji Compliance wciąż rosną. Szkolenie prezentuje tematykę Compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W jego trakcie przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiazań, zastosować różnorodne instrumenty do stworzenia lub rozbudowy efektywnego systemu Compliance. Udzielimy także odpowiedzi na pytania, które często przewijają się w związku z Compliance:


Czym jest Compliance w nowoczesnej organizacji?


Jak praktycznie wdrożyć tą funkcję?


Na ile jest to kolejna funkcja kontrolna, a na ile efektywne wsparcie dla całej organizacji?


Czy jednostki finansów publicznych mogą wykorzystywać Compliance w swojej działalności?

Program szkolenia

 • Compliance - definicje, informacje ogólne, dotyczące istotnych polskich i międzynarodowych standardów prawnych oraz podstawy pojęciowe.

 • Organizacja funkcji Compliance, współpraca z pozostałymi jednostkami
  w firmie.

 • Zakres odpowiedzialności Compliance, funkcja doradcza, zadania kontrolne i zaangażowanie w procesy biznesowe.

 • Zasady i wymagania raportowe i dokumentacyjne.

 • Struktura regulacji wewnętrznych.

 • Budowanie świadomości wśród pracowników.

 • Wsparcie dla whistleblowerów (sygnalistów).

 • Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności.

 • Podstawy prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Prowadzący

Piotr Chmiel - Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością. Zajmuje się utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Zgodnością, obejmującym wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach nadużyć. Poprzednio pracował jako audytor zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CFE (Certified FraudExaminer) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.

Udział przyznaje

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

      Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału