on-line1190.0015-11-2022 - 16-11-202214-11-2022 40

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu publikację COSO I - Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa LINK 

Uczestnicy

Członkowie kadry kierowniczej, w szczególności osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej lub zarządczej oraz zarządzanie działalnością kontrolną,  osoby kierujące komórkami audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, osoby odpowiedzialne za wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Cel szkolenia

Poznanie zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym przedstawianych i promowanych przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway - COSO). Analogiczne do COSO rozwiązania są również wskazywane przez Ministra Finansów w Standardach kontroli finansowej kierowanych do jednostek sektora finansów publicznych. Skuteczne wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji zapewnia przejrzystość działania, pozwala na wykrycie i eliminację występujących w organizacji nieprawidłowości, identyfikację "słabych punktów", usprawnienie procesów etc., co w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności jej funkcjonowania.

Elementy szkolenia

  • jak identyfikować zagrożenia?
  • jakie elementy wpływają na funkcjonowanie organizacji?
  • jakie są rodzaje mechanizmów kontrolnych?
  • jak monitorować funkcjonowanie procesów?

Program szkolenia

Wprowadzenie do COSO:

Pojęcie i geneza modelu kontroli wewnętrznej. Inne systemy kontroli wewnętrznej – INTOSAI, CoCo, kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Elementy Coso.

 

Środowisko wewnętrzne

Etyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje zawodowe, definiowanie procesów i struktury organizacyjnej, delegowanie uprawnień, znaczenie i rola Zarządu.

 

Cele i zarządzanie ryzykiem

Filozofia zarządzania ryzykiem. Misja organizacji. Ustanowienie celów. Identyfikacja ryzyka, pomiar (analiza) ryzyka, dokumentacja – rejestry ryzyka. Zarządzanie ryzykiem – sposoby reakcji na ryzyko, uczestnicy, role zarządu, role audytora.

 

Mechanizmy kontroli

Rodzaje mechanizmów kontrolnych, podział obowiązków projektowanie procedur i innych regulacji wewnętrznych, mechanizmy  kontroli systemów informatycznych.

 

Informacja i komunikacja

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kanały komunikacyjne, wymagania jakościowe dotyczące informacji.

 

Monitorowanie i ocena

Bieżący monitoring, odrębne oceny, zapobieganie, wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości.  Wymagania dotyczące ustanowienia zasad monitorowania – kluczowe trudności. Rola audytu wewnętrznego.

Prowadzący

Adam Chwalisz, ekspert PIKW– certyfikat AW wydany przez MFCGAPCFE oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

Udział umożliwa uzyskanie

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału