webinar-andrzej-kasinski-co-jest-wazne-w-doborze-proby-

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. "Co jest ważne w doborze próby", które odbędzie się juz 18 grudnia o godzinie 10:00.

 

Rozwój zawodowy audytora wewnętrznego - wymagania i standardy

 

Webinarium jest elementem programu PIKW pt. „Akademia Audytora Wewnętrznego”, którego celem jest zapewnienie rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych zgodnie z „Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors.

 

Posługiwanie się nieprawidłowo dobranymi, subiektywnymi próbkami jest poważnym ryzykiem biznesowym, prowadzącym do kryzysu, jeśli jako podstawowe źródło w podejmowaniu decyzji zarządczych wykorzystywane są nieprawidłowo zebrane dane. 

 

Podczas webinarium zaprezentowana zostanie od strony praktycznej metoda sprawdzania poziomu   reprezentatywności dostępnych danych,  w przypadku gdy stanowią źródło wiedzy w badaniu  poziomu błędów, w przypadku realizacji procesów masowych.

 

Zasadniczym celem webinarium jest wprowadzenie w tematykę doboru próby w działaniach kontrolnych, w kontekście organizowanego przez PIKW szkolenia pt. Praktyczne aspekty doboru próby.

 

Zarejestruj się: https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/webinarium-co-jest-wazne-w-doborze-proby-1h-/register