webinar-andrzej-kasinski-zarzadzanie-procesami

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium, które odbędzie się już 12 lutego 2021 r. o godzinie 10:00. 

Identyfikacja warunków sprzyjających popełnianiu błędów.

Webinarium jest elementem programu PIKW pt. „Akademia Audytora Wewnętrznego”, którego celem jest zapewnienie rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych zgodnie z „Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors.

 

W większości przypadków analiza procesów pod kątem popełnianych błędów obejmuje przede wszystkim ich rodzaje i przyczyny popełniania, czasami dotyczy również wykonawców. Analizy przeprowadzane są najczęściej metodą Pareto, prowadzą do wniosków: jakie błędy są popełniane najczęściej i przez kogo.

 

Znacznie rzadziej w centrum uwagi są pytania o mechanizm popełniania błędu: jak powstaje błąd, z czego wynika brak koncentracji wykonawcy, nieuwaga lub awaria. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną zasady identyfikacji działań podatnych na błędy oraz metody umożliwiające w praktyce skuteczne ograniczanie możliwości popełniania błędów w procesach.

 

Zasadniczym celem webinarium jest wprowadzenie w tematykę nadzoru nad procesami, w kontekście bloku szkoleń PIKW pt. Zarządzanie Procesami. Projektowanie procesów „odpornych na błędy” to jeden z ważniejszych aspektów doskonalenia, zgodnie z modelem dojrzałości organizacji.

 

Zarejestruj się