logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Wrocław WSH

NADZÓR, KONTROLA i AUDYT WEWNĘTRZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ADMINISTRACJI

wroclaw_wsh_107 

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
ul. Komandorska 53 G/3B; 53-342 Wrocław
tel. 071 7833828

email:  podyplomowe@wsh.wroc.edu.pl
poniedziałek -  piątek 9:00-17:00


 

Ogólne informacje organizacyjne

  • Studia trwają 10 miesięcy (2 semestry) i obejmują 216 godzin modułów obowiązkowych.
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela)
  • Studia kończą się egzaminem z wybranego bloku tematycznego i napisaniem – pod kierunkiem promotora – pracy końcowej o charakterze projektowym.
  • Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace i testy kontrolne przeprowadzone podczas zajęć oraz obecność na zajęciach.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Uczelni oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  • Wymagane dokumenty do złożenia: 1) karta zgłoszenia 2) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) ksero dowodu osoistego, 4) dwa zdjęcia legitymacyjne, 5) dowod wniesienia opłaty wpisowej 6) podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych.