Miło nam poinformować, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku, pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną i Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej została podpisana umowa o współpracy. Zakres współpracy obejmuje obszary w zakresie: 

  • Inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
  • Komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki;
  • Promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
  • Doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz;
  • Organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych;
  • Organizowania staży i praktyk;
  • Wymiany wiedzy i doświadczeń;
  • Współorganizowania studiów podyplomowych.

Jednym z pierwszych, planowanych działań jest przygotowanie programów i uruchomienie kilku kierunków studiów podyplomowych, które powinny być dostępne w ofercie już od października 2018 r.

 

Zarząd PIKW