Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o wysłanie zgłoszenia

do dr Joanny Przybylskiej, UE Poznań, na adres Joanna.Przybylska@ue.poznan.pl