logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2015 Kongres XIV

XIV Międzynarodowy Kongres Zaproszenie

 

                                                                                                                                 English version  

 

Kraków, 24-25 września 2015 r.

Narzędzia i strategie aktywnej obrony

przed nadużyciami, oszustwami i korupcją

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt już po raz czternasty zaprosić na wyjątkowe wydarzenie jakim jest Międzynarodowy Kongres.

Kongres ma już czternastoletnią tradycję i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Stwarza możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów.

Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed członkami zarządów i nadzoru, audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Czternasty Kongres ponownie odbędzie się w jednej z najstarszych uczelni w Polsce jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Spośród zaproszonych Gości i Prelegentów swój udział potwierdzili m.in.:

Hubert Banasiak - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej oraz Dyrektor Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o.,

Zbigniew Bielecki - Z-ca Dyrektora Biura Zarządu i Kontroli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Michał Czuma - Doradca Prezesa Zarządu PKO Leasing, wcześniej Dyrektor Biura Antyfraudowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku PKO BP,

Olga Dyczkowska-Uss – Zastępca Dyrektora Biura Kontroli w PGE Energia Odnawialna S.A. - audytor i kontroler wewnętrzny oraz risk manager z wieloletnim doświadczeniem,

George Georgiou - Audytor wewnętrzny Europejskiej Agencji Obrony, Belgia,

Gerie Gerritse – Szef audytu IT, zajmuje się funduszami unijnymi, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, eksploracją procesów, Holandia,

Dariusz Gromadka - Biegły Sądowy z zakresów: analiz ekonomicznych inwestycji, informatyki śledczej i telekomunikacji, biegły skarbowy, audytor wewnętrzny,

Darren Hodder - Dyrektor - Fraud Consulting Ltd – Wielka Brytania,

Andrzej Jeżyński – Prokurator - Naczelnik Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji - Prokuratura Apelacyjna w Lublinie,

Maria Kraszewska-Gwiżdż – Audytor Wewnętrzny, Izba Celna w Krakowie,

Tomasz Kruk - Dyrektor Compliance, Szwajcaria,

Adam Kuczyński - Naczelnik Wydziału Audytu Systemów Informatycznych w Agencji Rządowej, Specjalista audytu systemów informatycznych oraz specjalista ds. kontroli wewnętrznej,

Janusz Makarowski - Ministerstwo Finansów,

Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, ekspert, koordynator Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji,

Gordon O'Connor - Szef Audytu Wewnętrznego, Pracownik działu Przeciwdziałania Zorganizowanej Przestępczości dla Hrabstwa Falkirk, Wielka Brytania,

Renata Walterbach – Wywrocka - Zespół ds. Kontroli - Biuro Audytu Wewnętrznego,

Anna Wojciechowska-Nowak - Kierownik projektu "Wsparcie i ochrona sygnalistów”, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie,

Mariola D. Wołoszyn – Psycholog, emerytowany oficer policji,  ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej, Członek Zarządu ACFE Polska # 183

Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi:

 • Pułapki finansowe w przedsiębiorstwie
 • Procesy zwalczania nadużyć finansowych i kontrole
 • Oszust kompetencyjny w organizacji – identyfikacja oraz redukcja ryzyk osobowych
 • Nowe regulacje prawne a narzędzia w walce z nadużyciami i korupcją
 • Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w zmieniającym się środowisku
 • Zorganizowana przestępczość podatkowa, wyłudzenia podatku VAT - schemat wyłudzeń, narzędzia, środki i techniki zapobiegania
 • Jak audyt wewnętrzny może pomóc w deorganizacji, powstrzymywaniu i wykrywaniu groźnej przestępczości zorganizowanej?
 • Dlaczego wiatr źle wieje? Czyli o roli kontroli w PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Cyberbezpieczeństwo kontra wewnętrzne zagrożenia
 • Sygnaliści w kulturze korporacyjnej firmy
 • Zachodnie modele zabezpieczeń antykorupcyjnych w przedsiębiorstwach
 • Przegląd programu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni w Wielkiej Brytanii

Prelekcje będą tłumaczone symultanicznie na język polski lub angielski

 Kongres skierowany jest do:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Kontrolerów Finansowych
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć

Organizatorzy zapewniają:

 • materiały konferencyjne
 • obsługę cateringową konferencji: przerwy kawowe, lunch
 • obsługę techniczną w zakresie tłumaczenia wykładów
 • uczestnictwo w uroczystym bankiecie

 Udział daje możliwość otrzymania:

 • 15 punktówProgramie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW

 

 • 12 punktów CPE (NASBA)

 

Participation in two days - Auditing  4 CPE,  Specialized Knw and Apps 2 CPE,  Communications 2 CPE,  Business Law 2 CPE,  Behavioral Ethics 2 CPE.

Participation in one day only 6 CPE credits -  Auditing  2 CPE,  Specialized Knw and Apps 1 CPE, Communications 1 CPE,  Business Law 1 CPE,  Behavioral Ethics 1 CPE.

 

                              

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051             

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

 

Miejsce realizacji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres: ul. Rakowicka 27, Kraków

kompleks Sportowy, Sala nr 9

 

             

Agenda Kongresu:

 

AGENDA_XIV_KONGRESU

 

Warunki uczestnictwa:

 

CENA oraz warunki udziału zawarte są w formularzu.

( prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie zgodnie z informacją w formularzu)

 

Pobierz Zgłoszenie_udziału_

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oswiadczenie_VAT

 

Patronat Honorowy:

 

   

 

Patronat Merytoryczny:

 

MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

 

 

 

 

 

Patroni medialni:

                     

 

 

Partnerzy:

 

                          

 

                 

 

                   

 

Organizator: