Zobacz materiał filmowy z kongresu


Materiał filmowy dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=KwNJzFsnc_c