Ustawa o ochronie sygnalistów podpisana przez Prezydenta!

Po przyjęciu przez Sejm 14 czerwca 2024 r. poprawek Senatu do projektu ustawy o ochronie sygnalistów, Prezydent podpisał 19 czerwca ustawę, która obecnie czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustawowym. Od momentu jej ogłoszenia, podmioty obowiązane z sektora publicznego i prywatnego będą miały 3 miesiące (z małymi wyjątkami) na wdrożenie wymagań ustawowych w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz ochrony sygnalistów.

 

Do skutecznego wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń niezbędna jest wiedza, którą najlepiej czerpać od doświadczonych ekspertów. Dlatego w ramach swoich działań edukacyjno-informacyjnych zostaliśmy Partnerem bezpłatnego webinaru pt. "Sygnaliści w jednostkach samorządu terytorialnego – cele i wymagania", który odbędzie się w środę 26 czerwca o godzinie 11:00. Link do rejestracji na końcu postu!
 
Program wydarzenia skierowanego do wszystkich osób zainteresowanych ochroną sygnalistów i efektywnym wdrażaniem systemów zgłaszania naruszeń w szczególności w sektorze publicznym, obejmuje:
• Omówienie wyników badań UE w Poznaniu i E-nform dotyczących ochrony sygnalistów w JST. Dowiesz się, na jakim etapie są JST w tym zakresie.
• Doświadczenia sektora prywatnego we wdrażaniu dyrektywy w podmiotach prywatnych oraz wnioski, które mogą być cenne dla podmiotów publicznych.
• Obowiązki władz lokalnych w tym prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów i marszałków województwa w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów.
• Omówienie roli kontroli zarządczej w systemie zgłaszania naruszeń.
• Rozróżnienie procesu zgłoszeniowego od innych procedur i procesów, takich jak skargi, petycje, wnioski, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
• Dyskusje nad tym, kto powinien obsługiwać zgłoszenia naruszeń prawa w JST i na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu systemu zgłaszania naruszeń.
• Kluczowe aspekty, takie jak bezpieczeństwo i efektywność przetwarzania danych, bezstronność, należyta staranność, zasoby oraz inne procedury wewnętrzne, w tym ISO.
• Najważniejsze zagrożenia i błędy we wdrażaniu systemów zgłaszania naruszeń w JST.
• Omówienie procesu decyzyjnego we wdrażaniu dyrektywy i ustawy w JST z uwzględnieniem aspektów finansowania.
 
Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzieli się między innymi eksperci PIKW: dr Joanna Przybylska i Rafał Hryniewicz, a także Paweł Bronisław Ludwiczak ACO, ACE, miniMBA i dr Cezary Kociński.
Współorganizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, e-nform, dr Cezary Kociński Doradztwo.
Partnerzy: Praktycy Compliance Stowarzyszenie, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., PIKW.
Dołącz do wydarzenia i dowiedz się, jak skutecznie wdrażać system ochrony sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego!
 
Zarejestruj się już dziś!
https://enform.clickmeeting.com/sygnalisci-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-cele-i-wymagania/register