on-line1185.0009-08-2021 - 10-08-202106-08-2021 6
Zarządzanie ryzykiem w świecie usług cyfrowych – jak podejść do tego tematu praktycznie i ze zrozumieniem w dobie pracy zdalnej i globalizacji cyfrowej?

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest w szczególności do kierownictwa firm i organizacji, pracowników administracji i innych osób zobowiązanych do ochrony danych, w tym także danych osobowych, audytorów, kontrolerów i innych osób, nie będących informatykami.

Cel warsztatów

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa informatycznego DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH INFORMATYKAMI. Przedstawione zostaną problemy informatyczne w sposób zrozumiały dla osób bez wykształcenia informatycznego. Podstawą wykładu jest tematyka analizy ryzyka w IT.

Program warsztatów

  • Wstęp
  • Świat usług cyfrowych dla wszystkich
  • Jak zrozumieć świat usług cyfrowych, jeśli nie ma się wykształcenia informatycznego
  • Bezpieczeństwo informacji i jego elementy
  • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  • Rola pracownika w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji
  • Rola analizy ryzyka po zaistniałym incydencie bezpieczeństwa, w tym elementy RODO
  • Zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości działania w globalnym świecie usług cyfrowych
  • Podsumowanie

 

Osoba prowadząca

Anna Słodczyk – mgr inż. elektronik, dypl. risk manager, konsultant ds. zarządzania ryzykiem, inspektor ochrony danych.
Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.
Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat bezpieczeństwa IT EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001. Posiada również certyfikaty: certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.

Udział umożliwia zdobycie

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

Uczestnictwo w warsztatach

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT 

Kontakt 

Wioleta Gołaszewska  - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................